banner hmpg

 • 100% odpovědnost za naše služby vůči FÚ a ostatním orgánům státní správy
 • Plné zastoupení klienta při kontrolách a ostatních jednáních s orgány státní správy
 • Archivace elektronických i fyzických dokumentů podle Zákona 499/2004 Sb., Zákona 101/2000 Sb., Vyhlášky 259/2012 Sb. a pod.

Daně

Pro koho pracujeme:

OSVČ plátci i neplátci DPH
Podnikatelské subjekty bez ohledu na výši obratu
Korporátní společnosti
Neziskové a příspěvkové organizace

Co poskytujeme:

Zpracování kompletní daňové povinnosti našich klientů (DPH, daň z příjmu, silniční daň…)
100% garanci vůči orgánům státní správy za veškeré zpracované výstupy
V případě nesrovnalostí neseme plnou právní a finanční odpovědnost
Pravidelné konzultace k optimalizovanému daňovému toku

Ceny za naše služby jsou tvořeny individuálně dle potřeb klienta, s výjimkou spisové a archivní služby. Pro stálé klienty slevy.

Věnujte jednu minutu vyplnění našeho poptávkového formuláře a získejte navždy jistotu bezchybně vedených daňových povinností >>>>
tlacitko dane

 

Účetnictví

Pro koho pracujeme:

OSVČ plátci i neplátci DPH
Podnikatelské subjekty bez ohledu na výši obratu
Korporátní společnosti
Neziskové a příspěvkové organizace

Co poskytujeme:

Kompletní zpracování a vedení účetních agend v jednoduchém i podvojném účetnictví
Vedení a zpracování mzdových agend
Archivaci elektronických i fyzických dokumentů podle Zákona 499/2004 Sb., Zákona 101/2000 Sb., Vyhlášky 259/2012 Sb. a pod.
Plné zastoupení při kontrolách a jednáních s orgány státní správy (FÚ, OSSZ...) se 100% odpovědností za naše služby. A to nejen po dobu vedení účetnictví, ale i po celou dobu případného využití naší spisové a archivní služby

Ceny za naše služby jsou tvořeny individuálně dle potřeb klienta, s výjimkou spisové a archivní služby. Pro stálé klienty slevy.

Věnujte jednu minutu vyplnění našeho poptávkového formuláře a získejte navždy jistotu bezchybně vedeného účetnictví >>>>
tlacitko ucetnictvi

 

Spisová a archivní služba

Pro koho pracujeme:

Pro živé i zanikající společnosti.
Dokumenty ukládáme vlastních prostorách zřízených pouze pro tyto účely v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.
Písemnosti našich klientů posuzujeme nejen striktně podle předpisů o archivaci a skartaci dokumentů, ale i v kontextu dalších předpisů, především daňových zákonů.

Co poskytujeme:

Naší snahou je komplexní servis s minimálním zatížením klienta.
Odvoz, převzetí, uspořádání a roztřídění písemností, jejich označení skartačními znaky a lhůtami, zpracování přehledné evidence.
Zastupování při jednání s místně příslušným archivem (projednání zabezpečení dokumentů pro likvidátora, vyřízení povolení ke skartaci, předání archiválií do státního archivu).
Vypracování skartačního návrhu a seznam písemností určených ke skartu (skartace prováděné dle normy utajení DIN 32 757, protokol o provedení skartace).
Archivační servis (vyhledávací služba v uložených dokumentech a předání originálů či kopií).

Spisová a archivní služba podrobně

Výhody našeho archivačního servisu

 • jednorázové převzetí dokumentů vzniklých z činnosti podnikatelského subjektu do určitého data (např. starší 4 let)
 • pravidelné periodické přebírání dokumentů (např. roční)fakturace roční/měsíční
 • zpracování dokumentů, přidělení skartačních znaků a skartačních lhůt
 • zajištění archivace dokumentů typu „S“ do doby uplynutí jejich skartačních lhůt
 • skartaci dokumentů na základě skartačního povolení po uplynutí skartačních lhůt
 • zajištění archivace dokumentů typu „A“ po dobu existence podnikatelského subjektu
 • archivní servis, tj. vyhledávání dokumentů na základě vlastních požadavků podnikatelského subjektu, nebo když podnikatelský subjekt vyzve k jejich předložení některý státní orgán či instituce

Specifický archivační servis - Archivace při likvidaci firmy

Zpracování, archivace a skartace dokumentů je nutností v případě ukončení činnosti firmy. Likvidace společnosti nemůže být ukončena a společnost nebude vymazána z obchodního rejstříku, pokud likvidátor nepředloží rejstříkovému soudu potvrzení územně příslušného státního oblastního archivu, že s ním bylo projednáno zabezpečení archivu a dokumentů zanikající společnosti (§75a obchodního zákoníku). Také zákon č. 499/2004 Sb. ukládá povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií likvidátorům v případě dokumentů původce, který je v likvidaci.

Od 1. 1. 2014 došlo v zákoně ke změnám, které se týkají projednání zabezpečení dokumentů likvidované společnosti. Nyní právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, které vstupují do likvidace, insolvenčního řízení nebo rušení po 1. 1. 2014 žádají o výběr archiválií mimo skartační řízení. Pro výmaz právnické osoby z obchodního rejstříku soudu potvrzení o projednání zabezpečení dokumentů nepředkládají. V ostatních případech je postup neměnný.

Naše společnost nabízí likvidátorům:

 • převzetí všech dokumentů vzniklých z činnosti likvidované společnosti
 • zpracování dokumentů, přidělení skartačních znaků a skartačních lhůt
 • zajištění potvrzení příslušného státního archivu pro rejstříkový soud jako přílohu k návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku
 • předání archiválií příslušnému státnímu archivu
 • zajištění archivace dokumentů typu „S“ do doby uplynutí jejich skartačních lhůt
 • skartaci dokumentů po uplynutí skartačních lhůt
 • archivní servis, tj. vyhledávání dokumentů na základě požadavků státních orgánů a institucí, popř. bývalých zaměstnanců (potvrzení pro správu sociálního zabezpečení)

Specifický archivační servis - Archivace pro Správce konkurzních podstat

Řada správců konkurzní podstaty realizuje archivaci písemností úpadce, ač jim to obchodní zákoník výslovně neukládá. Zákon č. 499/2004 Sb. však ukládá povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií rovněž správci konkurzní podstaty v případě dokumentů úpadce, na kterého byl prohlášen konkurz. A bez skartačního povolení nemůže žádné písemnosti zlikvidovat, i když většinou potřebuje uvolnit prostory úpadce k prodeji nebo ukončení pronájmu. Také zákon č. 499/2004 Sb. ukládá povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií rovněž správci konkurzní podstaty v případě dokumentů původce, na kterého byl prohlášen konkurz. Zákon o konkurzu a vyrovnání pak na problém správce konkurzní podstaty s archivací dokumentů úpadce pamatuje tím, že náklady na péči o spisovnu a archiv úpadce zahrnuje do náhrady hotových výdajů, čímž zákon umožňuje správci zabezpečit dokumenty úpadce nehledě na bonitu konkurzu.

Naše společnost nabízí správcům konkurzní podstaty:

 • odvoz všech dokumentů vzniklých z činnosti úpadce
 • zpracování dokumentů, přidělení skartačních znaků a skartačních lhůt
 • zajištění archivace dokumentů typu „S“ do doby uplynutí jejich skartačních lhůt
 • skartaci dokumentů po uplynutí skartačních lhůt
 • po ukončení konkurzu předání archiválií příslušnému státnímu archivu
 • archivní servis, tj. vyhledávání dokumentů na základě požadavků státních orgánů a institucí, popř. bývalých zaměstnanců

Ceník Spisové a archivní služby

Archivní poradenství a konzultace zdarma
Uložení dokumentů nad 5 let 0,80 Kč/bm/den
Uložení dokumentů do 5 let 1 Kč/bm/den
Znečištěné a vlhké dokumenty 1,60 Kč/bm/den
Při uložení více jak 100 bm poskytujeme výrazné slevy 
   
Převzetí a třídění a související práce s uložením 160 Kč/hod.
Příprava ke skartaci (odstranění kovových částí) 340 Kč/bm
Skartace dokumentů 190 Kč/bm
   
Individuální vyhledávání dokumentů
Při vyhledávání většího počtu dokladů sleva 10 % 80 Kč/1/2 hod.
Jednání se Státním oblastním archivem – vyřízení povolení 1 500 Kč
   
Kopírování dokumentů 3,50 Kč/1 str.
Kopírování dokumentů oboustraně 6 Kč/1 str.
Faxování dokumentů 6 Kč/1 str.
Dokumenty zasílané poštou dle platného ceníku
Skenování dokumentů 14 Kč/1 str.

Speciální služby

Komu jsou určeny:

Členům statutárních orgánů právnických osob
Společníkům právnických osob

Přehled služeb:

Nadstandardně rychlé změny statutárních orgánů. Spolehlivé zajištění všech potřebných právních i daňových úkonů s tím souvisejících.
Garantované změny vlastnických struktur právnických osob.
Změny typů právnických osob.
Poradenská činnost při potížích spojených s výkonem funkce v právnických osobách.

 

 

Naši spokojení zákazníci

Milan Harajda, restaurace Černý kohout, Praha

Spokojenost. Firma pana Svobody dělá přesně to, co potřebujeme, abychom neměli problémy s účetnictvím, daněmi, kontrolami atd.

kohout logo

 


 

Prima Verita, s.r.o., Praha

Firma nám obrovsky pomohla při zvládnutí problémů vzniklých brzy po založení firmy. Doporučujeme.

 


 

Truhlářství a podlahářství Pospíšil, Karlovy Vary

 S panem Svobodou se znám dlouho, na jeho služby je naprosté spolehnutí.

pospisil logo

 


 

 

 

Kariéra
u nás

Sháníme kandidátku/ta na pozice "Všeobecná/ný účetní"
pro naší pražskou pobočku

 

Požadujeme:

 • ÚSO ekonomického směru
 • znalost skladového hospodářství A, B a KORUNOU
 • znalost programu Pohoda, PAMICA a TAXu
 • ŘP skup. "B"
 • trestní bezúhonnost
 • upřednostňujeme ZPO

 

Profesionální životopisy posílejte na info@kms-ucto.cz.

 

.

.

.

.

.

K&M SVOBODOVI s.r.o. – Váš bezpečný partner při zpracování citlivých dat

K&M SVOBODOVI s.r.o.
IČ: 05504104
DIČ: CZ05504104
Sídlo: U Flory 2603, 438 01 Žatec

Spisová a archivní služba
GSM: 702 344 720
E-mail: archiv@kms-ucto.cz

Účetní kancelář
GSM: 702 344 721
Tel.: 416 813 351
Fax: 474 525 850
E-mail: ucetni@kms-ucto.cz

Detašovaná pracoviště - na objednání:
Karlovy Vary, Nádražní 132/2   |  Praha 5 - Klukovice, Bublavská 308 (areál restaurace Černý kohout) .

Pracovní doba: pondělí až pátek 8 – 16 hod. V sobotu nebo jiné hodiny jen po tel. objednání.